شما در این قسمت می توانید تا سقف 20 میلیون تومان با پرداخت چک از فروشگاه اعتبار دریافت نمایید و 8ماهه تسویه نمایید.

لطفا جهت دریافت اعتبار مراحل زیر را دنبال نمائید:

1-ثبت نام:

در این قسمت باید مشخصات فردی صاحب چک و نیز مشخصات چک صیادی را وارد نمائید.

2-تعیین اعتبار مورد نیاز:

در این مرحله شما باید میزان اعتبار مورد نیاز خود و تعداد ماه ها جهت بازپرداخت و همچنین نحوه پرداخت چک های خود(به صورت ماهانه یا 2 ماه یکبار)را انتخاب نمائید تا سیستم مبلغ قسط را به صورت خودکار محاسبه نماید.

3-دریافت کد پیگیری:

در این مرحله شما از سیستم کد پیگیری دریافت می نمائید و کارشناسان ما پس از بررسی اعتبار چک های ثبت شده در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس برقرار می کنند.

ادامه